Hvad er teamcoaching?

Teamcoaching er en arbejdsmetode, hvor I som gruppe får mulighed for at se jeres overordnede mål fra flere vinkler. På den måde få I en skærpet bevidsthed om, hvad der kræves af jer for at virkeliggøre jeres mål. Identity Compass er et personprofilerings skema hvor I bedes svare på nogle spørgsmål i forbindelse med jeres job kompetencer, som I mener er væsentlige for at forankre gruppens mål i dagligdagen. 

Hvad er teamcoaching via Identity Compass®?
Teamcoaching via Identity Compass® giver grupper fra 2-25 personer mulighed for at arbejde med overordnede mål, således at de bliver konkrete, og nemt tilgængelige.
I kraft af et indledende coachingmøde vil I få mulighed for at præcisere jeres ønskede mål. Efterfølgende aftales en række møder, med 3-4 ugers mellemrum.
Igennem forløbet vil I arbejde med de kompetencer I som gruppe mener er væsentlige for at jeres mål kan forankres i dagligdagen. Yderligere bliver I trænet
i at lave en realistisk selvvurdering af de kompetencer, gruppen har valgt at arbejde med.
Selvvurderingen giver et billede af gruppens kompetencer på de forskellige mødetidspunkter.
I vil også ved hvert møde udpege nogle punkter som er væsentlige. Denne særlige opmærksomhed vil udmønte sig i konkrete og fremadrettede handlemuligheder.

Hvad kan gruppen få ud af coaching?
Teamcoaching via Identity Compass® forbinder overordnede mål med dagligdagens praksis. Et coachingforløb giver jer et kompetenceløft som belyser jeres styrker og potentialer. Det betyder, at I som gruppe opnår handlekraft, og at I får konkret indflydelse på egen udviklingsproces og teamdannelse.

Life Coaching Team Coaching Parterapi Teenager Coaching Life Coaching Personprofilering Om Mig Konakt og Pris